Privacyverklaring

Jouw privacy als bezoeker van de website en als cliënt is heel belangrijk. In deze verklaring staat beschreven hoe er binnen de praktijk alles gedaan wordt om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden.

Hieronder staat beschreven welke gegevens verzameld worden en voor welk doel ze worden gebruikt. Uitgangspunt is hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

a. Gedrag en bezoekgegevens website

Op https://www.wijnanda-massage.eu worden door middel van cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruikt WIJNANDA, die voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

b. Veiligheid
Bij de massage worden een aantal medische en persoonlijke gegevens (allergieën, medicijngebruik, contactpersoon en overige belangrijke gegevens in belang van de behandeling en in geval van nood) gevraagd, die belangrijk kunnen zijn bij de behandeling. Ook de behandeling in grote lijnen wordt beschreven. Deze informatie wordt opgeslagen in het cliëntdossier.

c. Cliëntdossier
Bij de massage zal een kort overzicht te vinden zijn (zie veiligheid) van de ontvangen behandelingen en het effect ervan. Deze worden opgeslagen in het cliëntdossier. Het bewaartermijn van het cliëntendossier voor de massage is 15 jaar. Daarna wordt de informatie verwijderd.

Het cliëntdossier is beveiligd door WIZZ software en service. Zie ook hun privacyverklaring. https://www.wizz-software.nl/privacyverklaring-van-wizz-software-en-service . De computer is beveiligd.

d. Communicatie via email
Als je een een e-mail stuurt naar info@wijnanda.eu, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

e. Overige doeleinden

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam worden gebruikt om facturen te sturen en voor de boekhouding van WIJNANDA. Tevens worden deze gegevens gebruikt om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Derden

Wanneer we samen overeenkomen, dat contact met een andere (hoofd)behandelaar van belang is voor jouw behandeling zal ik contact opnemen of vragen beantwoorden. Deze vormen van communicatie met derden vinden alleen plaats na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jou.

Geanonimiseerd zal ik je gegevens, alleen met jouw toestemming, gebruiken om collega te consulteren ten behoeve van jouw behandeling.

Wanneer je cliënt bent van WIJNANDA dan heeft de boekhouder inzicht in deel van jouw persoonsgegevens zodat hij in opdracht van WIJNANDA de BTW-aangifte en jaarcijfers kan verzorgen.

Inzage en aanpassen
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Er wordt altijd eerst gecheckt of het verzoek wel echt van jou komt.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan de verklaring.


WIJNANDA eenmansbedrijf
KVK 67470106

Deze verklaring voor het laatst gewijzigd op 03-04-2019